Van pharma naar voeding

Steeds meer artsen, specialisten en voedingsdeskundigen interesseren zich in de rol die voeding kan spelen in de geneeskunde. Niet zo gek, in eeuwenoude geneeskundige tradities neemt voeding niet voor niets een centrale plek in. Ook Hipocrates zei: ‘Let food be thy medicine and medicine be thy food’. Echter, momenteel is er in de reguliere medische opleidingen helaas weinig ruimte voor het onderwerp voeding. Dat is jammer, want een goed gevoed mens functioneert beter dan een mens die kampt met tekorten aan essentiële levensstoffen.

Het verheugt ons dat u onze website bezoekt om meer te lezen over dit onderwerp. Het is onze droom een kennisplatform te zijn voor artsen, specialisten en voedingsdeskundigen die geïnteresseerd zijn in de rol die voeding kan spelen in de geneeskunde. Een plaats die de bewustwording van de rol van voeding in de geneeskunde ondersteunt en stimuleert. Wij informeren u graag zodat u uw patiënten of cliënten nog beter kunt informeren over wat zij kunnen doen om hun gezondheid te herwinnen of te behouden. Want we kunnen we hier zelf zo veel aan doen!

Hoeveel gezonder zouden we worden als mens en wereld als we kunnen opschuiven ‘van pharma naar voeding’? Een verschuiving naar een lager geneesmiddelengebruik en het beter voeden van de mens met de essentiële, natuurlijke hulpstoffen voor lichaam en geest.

Wat is Brainlabs Foundation?

Brainlabs Foundation legt zich toe op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis over de onderwerpen voeding en leefstijl (met name verminderen van stress) in relatie tot (geestelijke) gezondheidszorg en op het creëren van duurzame, betaalbare zorgoplossingen. Uitgangspunten zijn:

 

  • Benutten van de kracht van de natuur
    Door het ontwikkelen en wetenschappelijk valideren van  kennis over het ontstaan en de genezing van ziektes, de rol van voeding(ssupplementen) in de geneeskunde en het creëren van hierbij passende, duurzame, betaalbare zorgoplossingen.
  • Benutten van de kracht van mensen zelf
    Door mensen voor te lichten over en te coachen bij het belang van mindset, lifestyle en zelfkennis. Met als belangrijkste focus de oorzaken van stress te kennen en stress te verminderen.​
  • Profit for you
    Betere oplossingen ontwikkelen voor u en voor een gezondere wereld, dát is waar het ons om gaat. De middelen die wij verwerven worden ingezet om kennis te ontwikkelen, wetenschappelijk te valideren en te vertalen in oplossingen die verschil gaan maken.

 

let food be thy medicine

 

 
Wilt u ons onderzoek steunen? Geweldig! Wij verwelkomen uw donatie of hulp van harte. Wilt u ons hierover mailen op info@brainlabsfoundation. Dank u wel!