Introductie

In het onderzoek van Brainlabs BV naar biomarkers voor depressie en burnout is gezocht naar stoffen in het lichaam, waaraan je kunt zien of iemand ziek of gezond is. De zogenaamde biomarkers. Brainlabs heeft daarbij als uitgangspunt aangenomen dat Alzheimer het eindstadium is van depressie.

Brainlabs heeft in vijf literatuurstudies de wetenschappelijke publicaties van de afgelopen tien jaar doorgespit op het gebied van: biomarkers, burnout en depressie; voeding, burnout en depressie; biomarkers en alzheimer; voeding en alzheimer; en de rol van mineralen in psychische ziekten. Zo kwamen er een vijftigtal biomarkers in beeld die gemeten werden in de urine en het bloed van een beperkte groep mensen met en zonder depressie.

Op basis van dit onderzoek werden 11 potentiele biomarkers geïdentificeerd. Daarmee is in een groep van 50 gezonde en 50 depressieve mensen aangetoond wie depressief was en wie niet. Deze markers staan voor een aantal biochemisch processen in het lichaam en passen bij de reeds bestaande hypothesen over oorzaken van depressie.

Ondanks alle onderzoek weten we nog lang niet alles over de processen in ons lichaam. We kunnen meten wat er aan het begin van een omzetting is en wat het proces oplevert. Maar de manier waarop dat gebeurt is niet altijd in detail bekend. Er kunnen bovendien meerdere manieren zijn waarop zo’n omzetting kan plaatsvinden. Daarnaast zijn mensen verschillend, bijvoorbeeld in genetische aanleg, leefgewoontes, eetgewoontes, milieu en psychische gesteldheid.

Brainlabs heeft geprobeerd om aan de hand van de markers de omzetting of biochemische processen in het lichaam te vinden en de achterliggende oorzaken in kaart te brengen. Er waren al een aantal mechanismes bekend als mogelijke oorzaak van depressie en burnout. Het zijn ontstekingen, verstoorde hormoonbalans en oxidatieve stress. Naast deze bekende verdachten bleek ook de hoeveelheid magnesium in de cel een belangrijke rol te spelen. Een te laag magnesiumgehalte leidt tot diverse ziekten waaronder ook psychische aandoeningen zoals o.a. angststoornissen, depressie en Alzheimer. Voeding is daarmee van invloed op het ontstaan van depressie. De biomarkers zijn in dit onderzoek het resultaat van processen in het lichaam die mis gaan en zo de kans op depressie vergroten. Door naar die 11 biomarkers tegelijk te kijken bleek het mogelijk een onderscheid te maken tussen de gezonde en depressieve deelnemers aan het onderzoek. Het resultaat van het Brainlabs onderzoek moet nogmaals herhaald worden met een nieuwe groep depressieve en gezonde mensen.

Brainlabs heeft ook deelgenomen aan een Australisch onderzoek waarin 50 depressieve mensen werden behandeld met een sterke antioxidant. Deze behandeling had een positief effect op het verminderen van de klachten. Dat effect was ook aantoonbaar in het bloed en de urine van de deelnemers met een selectie van 5 biomarkers uit het Brainlabs onderzoek.

Voeding en depressie lijken een relatie met elkaar te hebben. Mineralen zoals zink, selenium en chroom hebben een positieve invloed op de hoeveelheid magnesium in de cel. Daarnaast blijkt ook dat een tekort aan omega-3-vetzuren het ontstaan van depressie bevordert. Op basis daarvan hebben we een aantal voedingsupplementen laten samenstellen voor kwetsbare groepen. Daaronder verstaat Brainlabs mensen met: astma, diabetes, hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, of een hoog cholesterolgehalte. Mensen met neurologische aandoeningen zoals ADHD, angststoornis, depressie, migraine et cetera. Mensen die zware fysieke of geestelijke inspanningen doen. Mensen met reumatische klachten en vermoeidheid. Brainlabs biedt via Brain Nutriënts de supplementen tegen kostprijs aan. Deze presentatie gaat verder in op het hoe en waarom van het onderzoek.