Conclusie en aanbevelingen

Onze veranderde eetgewoontes en de manier waarop we voedsel produceren leiden tot een verarmd en onevenwichtig dieet. U krijgt teveel van het een en te weinig van het ander binnen. Dit zou wel eens de aanleiding kunnen zijn voor een hele verzameling chronische aandoeningen die we met de jaren opdoen. Plus alle ziektekosten die daarbij horen.

We willen niet met u terug naar de oertijd of nooit meer brood eten en er is niet één specifiek product wat de oorzaak van alles is. Chips blijft tenslotte lekker. We willen wel een brede kijk op wat we eten. In de eerste plaats hoe producten verbouwd worden. Gaan we vee apart bijvoeren met mineralen omdat ze anders ziek worden of letten we meer op de samenstelling van de bodem waarop we het veevoer verbouwen. Moeten we niet aan de bodem teruggeven wat we eruit halen in plaats van zo veel mogelijk te exporteren? Zijn alle voor ons noodzakelijke mineralen wel beschikbaar voor de gewassen die wij eten? Of doet zure regen nog meer dan alleen monumenten aantasten? De opkomst van natuurvoedingswinkels en eco-producten is een hoopvolle ontwikkeling in dit verband.

In de tweede plaats is het belangrijk dat u zich realiseert wat u eet en in welke verhouding. Uw lichaam is een evenwicht van allerlei processen die niet zomaar uit balans zijn. Maar jarenlang de verkeerde vetten, teveel suiker, calcium, neurotransmitters, stress en te weinig beweging of medicijngebruik kunnen dat wel. Daar raakt uw lichaam wel van uit balans en dan wordt u wel ziek.

In de derde plaats zou er vanuit de gezondheidszorg en de overheid meer aandacht moeten zijn voor de betekenis van mineralen voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Het onderzoek van Brainlabs zou een bescheiden start kunnen zijn voor verder onderzoek naar de rol van mineralen en onze gezondheid.

Brainlabs heeft naar aanleiding van eerder onderzoek een aantal supplementen samengesteld voor mensen die uit balans zijn. De stoffen in die supplementen zijn er op gericht de balans in uw lichaam te herstellen. Bijvoorbeeld door neutralisering van de overprikkeling van uw zenuwen. Of door vermindering van chronische infecties, verlaging van een te hoge bloeddruk. Verlaging van een te hoog cholesterolgehalte, of het aanvullen van uw energievoorraad, om er een paar te noemen.

De ingrediënten zijn ook los verkrijgbaar via andere fabrikanten maar vaak veel duurder. Deze supplementen worden via de non-profit organisatie, Brain Nutriënts BV, gedistribueerd en helpen u de balans in uw lichaam te herstellen maar zijn geen compensatie voor een onevenwichtige voeding en een gebrek aan beweging. Meer informatie vindt u op www.brainnutrients.nl

Trefwoorden