Depressie

Depressie is een veel voorkomende aandoening in Nederland. Van alle 10 miljoen depressievrije Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 64 jaar krijgen 750.000 mensen klachten die een voorstadium van een officiële depressie zijn. (1) Met alle gevolgen van dien voor hun welzijn, en lichamelijke en sociaal functioneren. Door alle verzuim en behandeling kost depressie de samenleving ook veel geld, een kleine 4 miljard euro per jaar. (2)

Vanaf een jaar of 60 heeft u extra pech. Een depressie bij ouderen wordt vaak niet herkend, we vinden dat het nu eenmaal bij de leeftijd hoort. Jongeren zijn vrolijk, ouderen wat matter. Maar van de 1500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen is een derde ouder dan 60 jaar. En er is meer. Wij vermoeden dat de ziekte van Alzheimer een eindstadium van depressie is. Nederland telde in 2010 250.000 Alzheimer patiënten. Voornamelijk mensen ouder dan 60 jaar. Wereldwijd waren er in 2010 naar schatting 24 miljoen mensen met Alzheimer.

Depressie is een aandoening die met veel verschillende ziektes verbonden is. Mensen met depressie hebben vaak ook te maken een of meerdere aandoeningen. Zoals een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, diabetes, alzheimer, botontkalking, astma, adhd, aderverkalking, angststoornis, reuma of cardiovasculaire ziekten. Opgeteld komen we bijna boven de 10 miljoen aandoeningen uit. Maar, omdat we per persoon vaak meerdere aandoeningen hebben ligt het aantal zieke mensen lager. Toch groeit het aantal nog steeds. Dit geeft de indruk dat depressie niet veroorzaakt wordt door het ontbreken van een bepaald stofje of stress alleen, maar dat het hele lichaam ziek is. Depressie is mogelijk een systeemziekte die veroorzaakt wordt door iets wat we doen.

Referenties

1, 2 Depressiepreventie, stand van zaken, nieuwe richtingen. Trimbosinstituut november 2013
Smit Filip Prof.dr., Vlasveld Moniek Dr., Beekman Aartjan Prof.dr., Cuijpers Pim Prof.dr., Schoevers Robert Prof.dr., Ruiter Marijke Dr., Boon Brigitte Dr